GAYA PEMBELAJARAN VAK PDF

PEMBELAJARAN MATEMATIKA MELALUI PENDEKATAN KONTEKSTUAL DENGAN GAYA BELAJAR VAK (VISUAL AUDITORY KINESTETIK). Transcript of Copy of Gaya Pembelajaran. Gaya Pembelajaran Pelajar Perasa dan Gaya pembelajaran VAK Howard Gardner Dunn & Dunn. Azizan, Abd Wahab () Hubungan antara gaya pembelajaran dengan The three categories of learning styles by VAK model are visual.

Author: Faekus Kar
Country: Barbados
Language: English (Spanish)
Genre: Politics
Published (Last): 13 December 2012
Pages: 321
PDF File Size: 20.92 Mb
ePub File Size: 20.91 Mb
ISBN: 382-4-59237-915-9
Downloads: 37061
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Nishicage

Pelajar yang memproses maklumat menggunakan otak kiri suka belajar bahagian-bahagian bahasa, dan membuat pengiraan dan analisis. Descriptive statistics used in the study involved percentage, mean and standard deviation. Lebih suka mendengar perkataan lihat, gambarkan dan bayangkan? Kemahiran Kolaboratif Kemahiran belajar Pemerolehan maklumat. Ingat dengan baik apa yang telah dilakukan bersama?

Azizan, Abd Wahab Hubungan antara gaya pembelajaran dengan motivasi serta pencapaian akademik dalam kalangan pelajar sekolah menengah.

Copy of Gaya Pembelajaran by Nursyahidah Benyamin on Prezi

The three categories of learning styles by VAK model are visual, auditory and kinesthetic. The respondents comprised of male and female students. Suka bercakap dengan seseorang atau bercakap kuat semasa bekerja?

  KAREEMA CAROL CZEREPINSKI PART 2 PDF

Adakah melihat arah dan gambar? Kertas A4 lakar format Dan tranpiransi Lukis semula 2 helai satu kumpulan Borang Penilaian rakan sebaya.

Turn starz Flip-gate quiz sheets. Guru memanggil nombor dan murid membentangkan hasil kerja di transparansi. Suka belajar dengan rakan sebaya.

Jurnal Pendidikan Matematika

Remembers what they DO, what they experience with their hands or bodies movement and touch. Adakah anda suka menunjukkan sesuatu?

Adakah anda dapat melihat gambar dengan jelas dan terperinci?

Berkomunikasi, menganalisis, menjana idea. Terlupa muka tetapi ingat nama? Pelajar global suka belajar secara menyeluruh; pelajar analitik suka belajar mengikut urutan dan membuat analisis. Boleh merangsang diri untuk belajar atau perlu dirangsang oleh guru. Meneliti dan membuat perbandingan.

Memberi borang penilaian rakan sebaya. Secara ringkas, aplikasi kepada gaya pembelajaran mengambil kira proses yang ditunjukkan oleh rajah di bawah. Lakukan untuk mereka dan berikan mereka melihat bagaimana dibuat atau minta mereka melakukan? Lebih suka terus mencuba? Anda suka mendengar tetapi tidak suka untuk bercakap?

  HTTPUNIT TUTORIAL PDF

Guru mengedarkan kertas A4. Tulis perkataan untuk memastikannya betul. Vary speed, volume, pitch, as appropriate, to help create interesting aural textures. Suka belajar di tempat yang sejuk atau panas.

Otak Kiri atau Otak Kanan. Melihat beberapa gambar, semuanya bergerak?

GAYA PEMBELAJARAN

Remembers what they say and what others say very well. Oral report or presentation.

The study examines relationship between students’ learning style with motivation. Bercakap sambil atau melibatkan diri dalam sesuatu aktiviti? Adakah anda cuba melihat perkataan? Guna perkataan seperti dengar dan fikirkan? Remembers what they hear and say. Mereka boleh mengingati penerangan melalui bacaan kuat atau menggerakkan bibir ketika membaca terutama apabila mempelajari sesuatu yang baru.

Oleh mazlan junaidi Jun 20,

Author: admin